Γυμναστής /τρία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 6, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Professional Training & Coaching
  • Company Y & C INSTITUTE OF MEDICAL REHABILITATION LIMITED
Job Description

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ/ ΤΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥ. – ΠΑΡ.: 08:30 – 13:00 ΚΑΙ 16:00 – 19:30, Ή 20:00, ΚΑΙ :ΣΑΒ.: 08:30 – 13:00.

ΑΡ. ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 38 ΩΡΕΣ – 40 ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.