Γραμματέας – The Dance Studio

Job Overview

  • Industry Human Resources

H σχολή έντεχνου χορού Τhe Dance Studio – Annita Hatjieftychiou στην Λευκωσία ζητά γραμματέα για απογευματινή απασχόληση. Ωράριο: 2:45-9:00 μ.μ. καθημερινές και 8:45 π.μ.-1:30 μ.μ. το Σάββατο. Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδηγήσεως και αυτοκινήτου,  η καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, ο καλός χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, Word, internet, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ερασιτεχνικές γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας, μουσικής και βίντεο θα θεωρηθούν σαν επιπρόσθετο προσόν. Άμεση πρόσληψη  1η Σεπτεμβρίου.

Email: [email protected]

Tel: 99447584

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies