Γραμματέας – KIK TRADING LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 21, 2021
  • Apply Before: November 21, 2021
  • Location cyprus, limassol
  • Experience 1 Year
  • Position Officer
  • Qualification Diploma
  • Offered Salary €15,000 - €20,000
  • Gender Both
  • Industry for the position Retail stores
  • Company KIK TRADING LTD
Job Description

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores και Portioli Coffee House).

– Ζητά να προσλάβει Γραμματέα με τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

– Απάντηση εισερχομένων κλήσεων και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων

– Τον συντονισμό και την παροχή υποστήριξης σχετικά με διάφορα meetings και εκδηλώσεις

– Τον συντονισμό των καθημερινών αρμοδιοτήτων του γραφείου

— Την παραλαβή της αλληλογραφίας

– Τη διατήρηση και την ανανέωση των εταιρικών πολιτικών, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο

– Την προετοιμασία των εταιρικών παρουσιάσεων

– Άμεση εξυπηρέτηση πελατών.

– Συντονισμός Τεχνικού τμήματος.

— Έλεγχος και εγγραφή τιμολογίων αγορών.

– Αρχειοθέτηση εγγράφων.

 

Προσόντα:

– Ικανότητα αντίληψης

– Γρήγορη ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα

– Συνεχή ενημέρωση για τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας

– Τελειοποίηση των δεξιοτήτων σας

– Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

– Βασική γνώση Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

– Nα οργανώνει άριστα την εργασία της.

– Να έχει δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές      επαφές.

– Να είναι έμπιστη και εχέμυθη.

– Να λειτουργεί με ψυχραιμία σε κρίσιμες καταστάσεις.

– Να παίρνει Πρωτοβουλία στην επίλυση προβλημάτων και στην παρακολούθηση των εργασιών.

– Να σκέφτεται νέες ιδέες και να κάνει προτάσεις για νέα συστήματα ή διαδικασίες.

– Να διαθέτει Φαντασία και Δημιουργικότητα.

– Να ενημερώνεται και να διαβάζει για να εμπλουτίζει τις γνώσεις της και να αυτοβελτιώνεται.

– Να είναι ευγενική και ευέλικτη ακόμα και στα δύσκολα.

– Να έχει Σύνεση, Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμό.

– Να έχει Αυτοπεποίθηση, Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση.

– Να μπορεί να προσαρμόζεται στην εργασία και στους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.

 

Ανταγωνιστικό  πακέτο απολαβών και Προοπτική ανέλιξης.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

305029

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Receptionist, jobs.