Γραμματέας

Job Overview

 • Qualifications Certificate, Diploma
 • Position Officer
 • Experience 2 Years
 • Contact Email [email protected]

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ζητά να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, με έδρα τη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία & εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ετοιμασία προσφορών.
 • Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και τήρηση αρχείων.
 • Διατήρηση της οργάνωσης του γραφείου μέσω προμηθειών και παραγγελιών.
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας.
 • Γενικά γραμματειακά και διοικητικά καθήκοντα για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας και του διευθυντικού προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Κάτοικος Λεμεσού.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office, Excel, Outlook)
 • Γνώση λογισμικών προγραμμάτων (SAP)
 • Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, προθυμία & ομαδικό πνεύμα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και συνέπεια.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα & ικανότητες επικοινωνίας.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Ωράριο Εργασίας:  Δευτέρα-Παρασκευή  08:00-13:00 & 15:00-18:00

Αιτήσεις: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ στο  email [email protected] ή Φαξ: 25384540.

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Apply for this job

Contact Us