ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 18, 2017
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 2 Years
  • Qualification Certificate
  • Industry for the position Consumer Services
  • Company CORINNE BUSINESS SOLUTIONS
Job Description

Από επιχειρηματικό κέντρο στην Λευκωσία ζητούνται άτομα για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

1. Γραμματέας

Οι αιττητές πρέπει να είναι κάτοχοι γραμματειακών σπουδών και να διαθέτουν τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

ωράριο: 09:00-13.00, 14.00-18.00.

Πληροφορίες/αιτήσεις: Τηλ. 22769108, Φαξ. 22769101

Email: [email protected], www.cbsltd.com.cy