Γραμματέας

Job Overview

H G&P Lazarou ζητά Γραμματέα για το γραφείο της στη Λευκωσία που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 176, Στρόβολο, ΤΚ: 2025.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου / Κολεγίου (οποιουδήποτε κλάδου)
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Word, Excel
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

Καθήκοντα:

 • Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου
 • Δακτυλογράφηση Επιστολών
 • Αρχειοθέτηση
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων εταιρείας
 • Administration

Ωφελήματα:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πενθήμερη εργασία

Oι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν e-mail στο [email protected] με τον τίτλο της Θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού και διακριτικού χειρισμού.

Apply for this job
Company Information

Contact Us