Γραμματέα

Job Overview

Η Δικηγορική Εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματέα για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία ως γραμματέας
  • Συνεργάσιμο και πρόθυμο άτομο
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Γνώση συστήματος δακτυλογράφησης
  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Internet)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα:

  • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης δικαστηριακού τμήματος
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  • Αρχειοθέτηση
  • Χρήση του λογισμικού προγράμματος Zygos

Προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα ληφθεί υπόψη.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  info@ekllc.eu

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies