Φύλακες Ασφαλείας – G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: March 18, 2020
 • Apply Before: April 18, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Security
 • Company G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd
Job Description

Η G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd, μέλος της G4S plc του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στον κόσμο με παρουσία σε πέραν των 100 χωρών, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και σήμερα εργοδοτεί πέραν των 700 στελεχών, καταρτισμένων σε θέματα ασφαλείας.

Η G4S Κύπρου επενδύοντας στην υποδομή της και την στελέχωση της ζητά να προσλάβει:

 • Φύλακες Ασφαλείας

Αριθμός Κενών Θέσεων 30 Παγκύπρια

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου. Δίπλωμα / Πτυχίο αποτελεί πλεονέκτημα
 • Δίπλωμα στην εκπαίδευση φυλάκων για τις πρόνοιες του Νόμου N.125(I)/2007 ή/και Πρώτων Βοηθειών θα αποτελεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πειθαρχία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα εργασίας με το σύστημα βάρδιας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Εποπτική θέση στον τομέα Υπηρεσιών Ασφάλειας αποτελεί πλεονέκτημα

Στην G4S παρέχουμε:

 • Τον Κατώτατο Μισθό και όλες τις Υποχρεωτικές Συνεισφορές ως Εργοδότης
 • Τον μηνιαίο σας μισθό την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα
 • Προκαταβολικά το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας
 • Επιπλέον ωφελήματα ανάλογα με το Έργο Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στο οποίο θα εργάζεστε
 • Δωρεάν Στολή
 • Εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανέλιξης τόσο εντός του Τμήματος Φυλάξεων (θέσεις Υπεύθυνου Βάρδιας ή/και Υπεύθυνου Επόπτη) όσο και εντός της Εταιρείας
 • Σταθερό Επαγγελματικό Περιβάλλον

 

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας τότε παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]
Τηλέφωνο Επικοινωνίας +357 22745343, +357 22745300, +357 22822790

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου
Αριθμός Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΓ/ΙΟΟ4
Όλες οι αιτήσεις θα τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Security Guards, jobs.