Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακοποιού – Kypropharm Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 21, 2020
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Pharmaceuticals
 • Company Kypropharm Ltd
Job Description

Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:

Φαρμακοποιοί

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα Φαρμακευτικής
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Βοηθοί φαρμακοποιοί

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Δίπλωμα Βοηθού Φαρμακοποιού ή Αισθητικού ή σε άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Πακέτο Ωφελημάτων
Προσφέρονται πολύ ανταγωνιστικά πακέτα απολαβών, 13ος μισθός.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα μπορούν να σταλούν μέχρι τις 21/8/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο Φαξ: 22438043
Πληροφορίες: Τηλέφωνο 22434699 κυρία Χλόη Μιχαηλίδου

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Pharmacists, jobs.