ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – mediterranean hospital of cyprus

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 5, 2021
  • Apply Before: June 5, 2021
  • Location cyprus,
  • Experience Fresh
  • Position Others
  • Qualification Master’s Degree
  • Gender Both
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Contact Person MARIA PANAYIOTOU
  • Company mediterranean hospital of cyprus
Job Description

Απαραίτητα προσόντα:

•Πτυχίο Φαρμακευτικής

•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

•Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

•Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακευτική

•Προηγούμενη εμπειρία σε νοσοκομειακό φαρμακείο

Καθήκοντα:

•Εκτέλεση συνταγών και έλεγχος της ορθότητας της συνταγογράφησης φαρμάκων

•Δημιουργία, έλεγχος και εκτέλεση πρωτοκόλλων χημειοθεραπείας

•Εποπτεία της διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων και έλεγχος του τελικού προϊόντος διάλυσης

•Συμβουλευτική ενημέρωση προς τους ασθενείς, για την ορθή χρήση των φαρμάκων

•Αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος και ασφαλής φύλαξη των φαρμάκων εντός του νοσοκομειακού φαρμακείου

•Ηλεκτρονική καταχώρηση στο λογισμικό του φαρμακείου, δεδομένων που σχετίζονται με το απόθεμα και το ιστορικό φαρμακοθεραπείας

•Υποβολή παραγγελιών και καταχώρηση τιμολογίων φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομειακού φαρμακείου

•Τήρηση αρχείου συνταγών και παραγγελιών φαρμάκων

•Εποπτεία της παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων και της ανασυσκευασίας φαρμάκων

•Διάθεση φαρμάκων και έλεγχος της σωστής διαχείριση τους, στους θαλάμους νοσηλείας του νοσοκομείου

•Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της φαρμακοθεραπείας του ασθενούς

•Παροχή πληροφόρησης προς τους ιατρούς και σε άλλους επαγγελματίες υγείας, αναφορικά με τη δοσολογία και τη φαρμακοκινητική των φαρμάκων

 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με δυνατότητες ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

 

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2021.

 

306303

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Pharmacists, jobs.