Εξωτερικός Υπεύθυνος/η Πωλήσεων – KIK TRADING LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 29, 2020
 • Apply Before: July 29, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Wholesale
 • Company KIK TRADING LTD
Job Description

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ. ) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores, Fornetti Bakeries, Portioli coffee house).

 

Βασικά Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη πωλητών.
 • Ανάπτυξη πωλήσεων.
 • Εύρεση νέου πελατολογίου.
 • Παρακολούθηση και επίσκεψη σημείων πώλησης.
 • Αντίληψη αναγκών.
 • Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.
 • Οργάνωση και έλεγχος δρομολογίων.

 

Προσόντα:

 • Απολυτήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Προυπηρεσία απαραίτητη.
 • Άδεια οδηγού.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Πολύ καλό πακέτο Απολαβών:

 • Βασικός μισθός.
 • Προοπτική Ανέλιξης.

 

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Customer Service, Sales, Sales Representatives, Stores - Supermarkets, jobs.