Εργοθεραπευτής / Εργοθεραπεύτρια – ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Job Overview

 • Qualifications Associate Degree, Bachelor Degree, Master Degree
 • Experience 1 Year
 • Contact Email [email protected]

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος στην Λεμεσό, και προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης :

 • Έργοθεραπευτή/ρία

Καθήκοντα/Ευθύνες:

 • Αξιολογεί το επίπεδο λειτουργικότητας, την κινητικότητα και την αισθητικότητα των άνω άκρων, το γνωστικό επίπεδο καθώς και το περιβάλλον του ασθενούς.
 • Διδάσκει τον ασθενή την ανάπτυξη δεξιοτήτων των άνω άκρων και τον εκπαιδεύει σε διάφορες τεχνικές αυτοΰπηρέτησης, όπως ένδυση, προσωπική περιποίηση, σίτιση, μετακινήσεις κ.α.
 • Ετοιμασία εβδομαδιαίας κατάστασης ασθενών στους οποίους έχει διεξαχθεί Εργοθεραπεία.
 • Καθημερινή ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού για το ημερήσιο πρόγραμμα και μεταφορά των ασθενών στο χώρο Εργοθεραπείας και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσομοίωσης.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασής για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες κινητικότητας.
 • Συνεργάζεται στενά με την οικογένεια των ατόμων με κύριο στόχο την πλήρη ενημέρωση και την καθοδήγηση τους στα πλαίσια της καθημερινότητας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο 1 χρόνο
 • Πτυχίο Εργοθεραπείας από αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακό στην Εργοθεραπεία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Εργοθεραπευτών Κύπρου
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα Χαρακτήρα

Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων

 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected].

Apply for this job

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ

«Οταν η Αγάπη για τον Ανθρωπο γίνεται Πράξη»
Company Information

Contact Us