Εργοδηγός οικοδομικών έργων για Λευκωσία και Λεμεσό – Lois Builders

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 8, 2021
 • Apply Before: March 8, 2021
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 8 Years +
 • Position Others
 • Qualification Certificate
 • Industry for the position Construction
 • Contact Person Haris Konstantinou
 • Company Lois Builders
Job Description

Η κοινοπραξία Lois Builders Ltd – Wade Adams Contracting (Cyprus) Ltd JV ζητά ικανά άτομα, για άμεση πρόσληψη. 

Προσόντα: 

 • Πείρα 15 χρόνια σε όμοια θέση σε εργοληπτική εταιρεία
 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ικανότητα να διαβάζει και ερμηνεύει κατασκευαστικά σχέδια

Καθήκοντα: 

 • Ηγείται και καθοδηγεί το εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανοδηγούς
 • Προγραμματίζει τις εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα του έργου
 • Επιβλέπει και ελέγχει τη ποιότητα για να είναι σύμφωνα με τις πρροδιαγραφές
 • Ελέγχει τη σωστή χρήση των υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει τη πιστή εφαρμογή των κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο
 • Τηρεί ημερολόγιο εργοταξίου

 

 

292535

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Building / Construction, jobs.