Εργάτης/τρια

Job Overview

Η εταιρεία ENECON Mesogios Ltd με έδρα την Λευκωσία, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ENECON Aμερικής, SPI Αμερικής και HEVADEX Βελγίου, ζητά για άμεση εργοδότηση Εργάτη/τρια. Το άτομο, αφού τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης, θα ασχολείται με την εφαρμογή των εξειδικευμένων (κυρίως πολυμερικών) υλικών τα οποία η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
  • Εφαρμογή, αποθήκευση (τακτοποίηση/οργάνωση) προϊόντων
  • Διαδικασίες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
  • Παρουσίαση προϊόντων
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  • Ζήλο για μάθηση νέων υλικών και τεχνολογιών
  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας.
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
  • Καθαρό ποινικό μητρώο
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
  • Μόνιμη πενθήμερη εργασία
  • 13ος μισθός
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Για προσωπική συνάντηση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22-10043 ή 99-960046 (8:00πμ -6μμ).

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies