Εργάτης – ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 16, 2020
 • Apply Before: November 30, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Experience 1 Year
 • Position Others
 • Qualification Certificate
 • Gender Male
 • Industry for the position Building Materials
 • Company ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. Λτδ
Job Description

Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, ζητά να προσλάβει εργάτη για το εργοστάσιο της στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Συλά στη Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα

 • Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών.
 • Συσκευασία έτοιμων υλικών προς φόρτωση.
 • Ετοιμασία παραγγελιών και φόρτωση εμπορευμάτων για τους πελάτες.

Κύρια Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση καθώς και στο χειρισμό fork lift και γερανού, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] ή στο φαξ 22431534 μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Σημείωση 

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

269273

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, Workers - Technicians, jobs.