ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job Overview

 • Qualifications Certificate
 • Position Other
 • Industry Printing
 • Contact Email [email protected]

Η εταιρεία  PMMD Consulting ζητά εκ μέρους πελάτη της με έδρα την Λευκωσία να προσλάβει εργάτες/εργάτριες παραγωγής.


Βασικά καθήκοντα

 • Τήρηση και εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής
 • Χειρισμός, ρύθμιση και παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανών
 • Τήρηση των κανόνων ασφάλειας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών
 • Διαχείριση των απαραίτητων εντύπων

Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου/Τεχνικής Σχολής
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και βασική της Αγγλικής.
 • Ομαδικότητα, συνεργασία, τεχνική αντίληψη
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Πενθήμερη εργασία
 • 13ος μισθός
 • 21 μέρες ετήσια άδεια

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ‘Εργάτες/Εργάτριες Παραγωγής’ μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021 στο [email protected] ή φαξ: 22026627.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση: θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies