Επιθεωρητής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 11, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 4 Years
  • Industry for the position Computer & Technology
  • Company ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Job Description

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Επιθεωρητή.

Σχέδιο Υπηρεσίας και έντυπα αιτήσεων βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, www.cycert.org.cy και στα γραφεία της Εταιρείας (Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, κτίριο «ΣΤΟΡΙΚΟΝ» 4ος όροφος, Λευκωσία), κα Γεωργία Νικολάου τηλ. 22411434.

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης οι ανάγκες της εταιρείας απαιτούν αναγνωρισμένο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδικότητα

  • Information Security, ή
  • Information Technology με μεταπτυχιακό Information Security, ή με τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής πείρας σε θέματα Ασφάλειας πληροφοριών, ή
  • Electrical/electronic engineering με μεταπτυχιακό Information Security, ή με τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής πείρας σε θέματα Ασφάλειας πληροφοριών, ή
  • Computer Engineering με μεταπτυχιακό Information Security, ή με τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής πείρας σε θέματα Ασφάλειας πληροφοριών ή
  • Computer Science με μεταπτυχιακό Information Security ή με τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής πείρας σε θέματα Ασφάλειας πληροφοριών

Επιπρόσθετα απαιτούνται τα ακόλουθα:

Εργασιακή πείρα σε σχετικό αντικείμενο τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν, ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Θυρίδα Αρ.16197, 2086 Λευκωσία, ή να παραδοθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι τις 20/09/2019 και ώρα 15:00. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς:

Γενική Διευθύντρια

Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

Η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας ή της απόδειξης παραλαβής της αίτησης από τα γραφεία της εταιρείας. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Σε αυτή την περίπτωση, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) είναι εταιρία ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί

με διακριτικότητα και διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, Electrical Engineers, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, Teachers / Academics, jobs.