Επιθεωρητής Πωλήσεων HORECA, Λευκωσία – ΕΠ/06/19

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 21, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Food & Beverages
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Αναφερόμενος στον Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων, ο ιδανικός/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας στο κανάλι HORECA Παγκύπρια.

Καθήκοντα θέσης

 • Συμμετέχει στη δημιουργία της στρατηγικής της εταιρείας για το κανάλι HORECA με εισηγήσεις για το ιδανικό πελατολόγιο, το μείγμα προϊόντικών κατηγοριών, τη δομή της ομάδας πωλήσεων, και τον τρόπο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελατολογίου
 • Αναπτύσσει και διασφαλίζει το επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης πωλήσεων HORECA μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατών και προϊόντων, την εύρεση νέων πελατών και την τοποθέτηση νέων προϊοντικών κατηγοριών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι κερδοφορίας και πωλήσεων του τμήματος
 • Αναπτύσσει και διοικεί μία ομάδα υφιστάμενων πωλητών και εφαρμόζει αυτές τις διαδικασίες και εργαλεία παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση της ομάδας του
 • Κατανέμει τους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας ανά προϊόν / πελάτη / πωλητή σε απόλυτη συνάρτηση με τους στόχους της εταιρείας και διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων
 • Παρακολουθεί την απόδοση των key-account πελατών και πραγματοποιεί συχνές συναντήσεις με αυτούς βάση του επιχειρησιακού τους πλάνου
 • Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και έγκυρη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε διαγωνισμό και προκήρυξη, ενώ παράλληλα αναζητά από προηγουμένως τις ευκαιρίες στο πλαίσιο αυτών των διαγωνισμών
 • Αναλύει τα στοιχεία πωλήσεων καθώς και την αγορά ώστε να βγάζει συμπεράσματα και να προβαίνει σε εισηγήσεις και ενέργειες για την αύξηση των πωλήσεων
 • Σχεδιάζει και διατηρεί αναφορές Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) βάσει των αναγκών και απαιτήσεων της ομάδας του
 • Δίνει τακτικές αναφορές στην διοίκηση σχετικά με την επίτευξη του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας του

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • 3+ έτη παρόμοιας εργασιακής εμπειρίας
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο σχετικό τομέα, Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διοίκησης ομάδας
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, και συνέπεια

Ε αν σας ενδιαφέρει η θέση, πατήστε εδώ: https://www.humanasset.com/?p=12870 για να κάνετε την αίτηση σας