Επιθεωρητής για τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
  • Post Date: October 14, 2019
  • Location cyprus, limassol
  • Qualification Certificate
  • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
  • Contact Person Katerina Evripidou
  • Company Pambinos & Sons Car Inspection Center Ltd
Job Description

H εταιρεία Pambinos & Sons Car Inspection Center Ltd ιδιοκτήτες δύο κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΜΟΤ) ζητούν να προσλάβουν επιθεωρητή ο οποίος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες για να μπορεί να διεκπεραιώνει τεχνικούς ελέγχους.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με 13ο μισθό και Ταμείο προνοίας.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected]

Αριθμός επικοινωνίας:25-020333

Άτομο επικοινωνίας: Ευριπίδου Κατερίνα:

Όλες οι συνεντεύξεις θα γίνονται σε κλίμα πλήρους εχεμύθειας

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Mechanical Engineers, jobs.