ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Job Overview

Η εταιρεία PROPERTY BOX CONSTRUCTIONS LTD, λόγω επέκτασης των εργασιών της σε Παγκύπρια βάση, ζητά την άμεση πρόσληψη Επιστάτη Εργοταξίου.

 

Προσόντα

  • Εμπειρία στην οργάνωση εργοταξίων
  • 10 χρόνια εμπειρία στην διεύθυνση εργοταξίων και επίβλεψη και καθοδήγηση προσωπικού
  • Καλή γνώση σε ανάγνωση αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων
  • Γνώση Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

Καθήκοντα

  • Χαράξεις
  • Επιβλέψεις εργοταξίων και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
  • Υψομετρήσεις
  • Na οργανώνει και να εκτελεί όλες τις εργασίες που υποδεικνύονται από τον Μηχανικό 
  • Τήρηση Ασφάλειας και Υγείας
  • Συντονισμός με τον Μηχανικό του Έργου & τους Υπεργολάβων

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλώ να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies