Επιστάτης Εργοταξίου – Prime Property Group

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: March 6, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Experience 5 Years
 • Position Manager
 • Industry for the position Construction
 • Contact Person Valeriia Sokolova
 • Company Prime Property Group
Job Description

Αρμοδιότητες: 

 • Επίβλεψη εργασιών
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Επίβλεψη προσωπικού
 • Συντονισμός συνεργείων υπεργολάβων
 • Έλεγχος παραλαβής υλικών

 

Απαιτήσεις για τη θέση: 

 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση απαραίτητη
 • Απαραίτητη πείρα σε καλούπια, οπλισμό, σκυροδετήσεις
 • Γνώση καλής πρακτικής εκτέλεσης των εργασιών
 • Γνώση / ερμηνεία σχεδίων και προδιαγραφών του έργου
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level)
 • Απαραίτητη γνώση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας
 • Ικανότητα οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα καλής συνεργασίας εντός της ομάδας του εργοταξίου

 

Προσφέρουμε: 

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: [email protected] αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Building / Construction, jobs.