Ελεγκτές

Full Time
  • Post Date: February 13, 2018
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Accounting
  • Company INTELAUDIT LTD
Job Description

Ζητούνται ελεγκτές για πλήρωση κενών θέσεων στο Ελεγκτικό μας γραφείο στη Λευκωσία.

Προσόντα και πείρα

Newly qualified . ή Tελειόφοιτοι ACCA (Προσφέρεται σύστημα μαθητείας).

  • Γνώση και εμπειρία στο excel.
  • Πείρα σε λογιστικό ή ελεγκτικό γραφείο.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα να εργάζεται χωρίς επίβλεψη.

Μισθός

Θα προσφερθεί πολύ καλός μισθός για τα κατάλληλα άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το CV τους στο

Φαξ: 22 675085 ή στο email: [email protected]

(Tel : 22 456626)