Εγκαταστάτης Συστημάτων Ασφαλείας

Job Overview

  • Industry Electrical/Electronic Manufacturing
  • Contact Person George Philippou/ Demetris Georgiou
  • Contact Email [email protected]

Η εταιρία G.Ph. Security & Controls με έδρα την Λευκωσία (Λακατάμια), επιθυμεί την εργοδότηση ατόμου για πλήρωση θέσης τεχνικού- εγκατάστατη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, προσβασης κτλ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολή μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στους τομείς ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών ή συναφή κλάδων

Προηγούμενη πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail [email protected]

Apply for this job

Contact Us