Δήμος Πάφου – 7 νέες θέσεις εργασίας

Job Overview

 • Industry Government Administration

#CA34832

Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις:

1.1. Για την πλήρωση των εξής μονίμων θέσεων πρώτου διορισμού:

(α)  Μίας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α8 – Α10 – Α11)

(β)  Μίας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α8 – Α10 – Α11)

(γ)  Πέντε θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική / Αρχιτεκτονική ) με κλ. Α5(2) – Α7 – Α8(I).

1.2. Για την πρόσληψη τριών εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9). Δύο από τις θέσεις είναι στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής και μία στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.

2.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα ειδικά έντυπα αίτησης, τα Πλαίσια Πλήρωσης και τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα (Δημοτικό Μέγαρο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3.   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.00.

ΕΝΤΥΠΑ

Προκήρυξη όλων των μόνιμων θεσεων

Οδηγίες για την καταβολή του εξεταστικού τέλους

 • Θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (μόνιμη)
 1. Αίτηση Διορισμού
 2. Σχέδιο Υπηρεσίας
 3. Πλαίσιο Πληρωσης της θέσης
 • Θέση Λειτουργού Πληροφορικής (μόνιμη)
 1. Αίτηση Διορισμού
 2. Σχέδιο Υπηρεσίας
 3. Πλαίσιο Πληρωσης της θέσης
 • Θέση Τεχνικού Μηχανικού (μόνιμη)
 1. Αίτηση Διορισμού
 2. Σχέδιο Υπηρεσίας
 3. Πλαίσιο Πληρωσης της θέσης
 • Θέση Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (ορισμένου χρόνου)
 1. Αίτηση Διορισμού
 2. Προκήρυξη – Καθήκοντα
Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies