Θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (3 θέσεις) – Δήμος Λευκωσίας – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 19, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (3 θέσεις).

Σχετικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για τη μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020.

Πιο κάτω επισυνάπτεται και το ειδικό έντυπο αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Δήμου Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού, 22797222 / 22797254.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.

Δημοσίευση κενών θέσεων

Αίτηση για διορισμό

Σχέδιο Υπηρεσίας

 

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.