Κενή Θέση Ωρομίσθιου Αχθοφόρου / Κλητήρα στο Δήμο – Δήμος Αγλαντζιάς

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 18, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δήμος Αγλαντζιάς
Job Description

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Drivers, Governmental / Europe / International Organizations, jobs.