Δήμος Αγίου Δομετίου – 4 θέσεις Σχολικών Τροχονόμων – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 24, 2021
 • Apply Before: June 24, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Government Administration
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 [τεσσάρων] θέσεων σχολικών τροχονόμων, για τη σχολική περίοδο 2021-2022, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2022-2023, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
 • Να έχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του ΄Αρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91 (Ι)/2014.
 • Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.

΄Οσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2021-2022, με συγκεκριμένους όρους.

 • Ωράριο απασχόλησης: 7.00π.μ. – 8.00π.μ. και 12.30μ. – 2.00μ.μ.
 • Μισθός €250 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες)
 • Σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Αγίου Δομετίου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, της 14ης Ιουνίου, 2021 μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα ζητούμενα πιστοποιητικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

309531

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.