Δικηγόρος για το Δικαστηριακό τμήμα

Job Overview

Η Δικηγορική Εταιρεία A.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει δικηγόρο για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε:

  • Χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων
  • Εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων
  • Ετοιμασία νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων
  • Εμπειρία στην σύνταξη εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
  • Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Westlaw, Lexis-Nexis

 

Προϋπόθεση η άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies