Διευθυντής/τρια Ξενοδοχείου 5* – Golden Bay Beach Hotel στην Λάρνακα

Job Overview

 • Qualifications Bachelor Degree
 • Position Manager
 • Contact Person Ευγενία ΝΙκολαου
 • Contact Email [email protected]

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Ζητείται Διευθυντής/τρια για το ξενοδοχείο Golden Bay Beach Hotel 5* στην Πύλα επαρχίας Λάρνακας.

 Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε διευθυντική θέση σε ποιοτικά ξενοδοχεία.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ηγείται δια του παραδείγματος επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, θετική ενέργεια και ενθουσιασμό.
 • Γνώση και σχεδιασμός Πωλήσεων και Προώθησης.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, διοίκησης, ανάθεσης, συντονισμού και ελέγχου.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ικανότητα πρόβλεψης επιχειρησιακών κινδύνων.
 • Άριστη αντίληψη ποιότητας και υψηλή αισθητική για το Ξενοδοχειακό περιβάλλον.
 • Γνώση χρήσης βασικών Λογισμικών.

 

Κύρια καθήκοντα

 • Θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Συγκροτήματος.
 • Μεριμνά για τη συνεχή ανάπτυξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα θέματα των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και απελευθέρωση όλων των δυνατοτήτων τους.
 • Υποβοηθά τους εργαζόμενους να αντιλαμβάνονται τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και να τις ξεπερνούν.
 • Παρακολουθεί και ενεργεί προληπτικά όσο αφορά τις ανησυχίες των εργαζομένων.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων προϋπολογισμών.
 • Διαχείριση όλων των ξενοδοχειακών λειτουργιών με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και πλήρους ικανοποίησης των πελατών.
 • Ανάπτυξη, παρακολούθηση και έλεγχος της σωστής λειτουργία των τμημάτων.

 

Προσφέρεται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.
 • Εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Προοπτικές για περεταίρω ανέλιξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους σημείωμα με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 05/12/2021.

 

Η Εταιρεία τηρεί όλους τους κανονισμούς Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού και διακριτικού χειρισμού.

Subscribe and receive our latest vacancies