ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (MOTOR MANAG – EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
  • Post Date: February 11, 2021
  • Apply Before: March 11, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 5 Years
  • Position Manager
  • Gender Both
  • Contact Person Valentina Dionysiou
  • Company EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD
Job Description

Θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του Τμήματος Ασφάλισης Μηχανοκίνητων οχημάτων προς την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

293537

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Insurance, jobs.