Διευθυντής/τρια Καταστήματος – A. Zorbas & Sons Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 4, 2021
 • Apply Before: March 4, 2021
 • Location cyprus, limassol
 • Experience 3 Years
 • Position Manager
 • Company A. Zorbas & Sons Ltd
Job Description

Στους φούρνους Ζορμπά αναζητούμε υπεύθυνα άτομα για τη θέση του Διευθυντή Καταστήματος τα οποία θα οργανώνουν και θα επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες των τμημάτων: αρτοποιείου, μαγειρείου, ζαχαροπλαστείου & Coffee Berry.

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και καθοδήγηση υφιστάμενου προσωπικού και εκπαίδευση νεοεισερχόμενου προσωπικού
 • Διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. προσλήψεων, αδειών, αξιολογήσεων – απόδοσης, εκπαίδευσης κτλ.)
 • Επίλυση παραπόνων/προβλημάτων προσωπικού και πελατών
 • Καταγραφή αποθεμάτων, ετοιμασία παραγγελιών και έλεγχος παραλαβών
 • Διεξαγωγή ελέγχων και εξασφάλιση ζητημάτων ασφάλειας και υγείας και ποιότητας των προϊόντων
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων προϋπολογισμού του καταστήματος

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εστίασης ή λιανικού εμπορίου
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων
 • Εξοικείωση με δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs)

 

Επιθυμητές δεξιότητες:

 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Στοχοθεσία και Επίτευξη στόχων
 • Στρατηγική σκέψη και Αποφασιστικότητα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Κατανόηση αριθμητικών και στατιστικών αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και άμεσης Eπίλυσης προβλημάτων

 

Προσφέρουμε: Ελκυστικό πακέτο απολαβών, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας κ.α.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να μας προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: [email protected] αναφέροντας τον ΚΩΔΙΚΟ: MNGR

 

283875

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of HORECA employees, jobs.