Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος, Λευκωσία – ΔΤΤ/2/2020 – Human Asset Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 7, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Consumer Goods
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Εταιρεία πελάτης που δραστηριοποιείται στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων με πολυετή παρουσία στην κυπριακή αγορά, επιθυμεί να ενδυναμώσει την διευθυντική του ομάδα με την εργοδότηση ενός Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του τεχνικού τμήματος που διαθέτει η εταιρεία και των μελών που το απαρτίζουν που ανέρχονται στα 8 άτομα. Το τεχνικό τμήμα έχει την ευθύνη της συντήρησης, αντικατάστασης και παρακολούθησης όλου του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρείας που βρίσκεται στους πελάτες (ψυγεία, παγομηχανές κοκ)

Συγκεκριμένα ο κάτοχος της θέσης θα:

 • Διασφαλίζει την ορθή παρακολούθηση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού της εταιρείας ανα πελάτη φροντίζοντας για την μέγιστη και αποδοτική λειτουργία του
 • Οργανώνει και συντονίζει την ομάδα τεχνικών ώστε να ακολουθείται ένα παραγωγικό και αποδοτικό πρόγραμμα επισκευής ή αντικατάστασης εξοπλισμού στα σημεία των πελατών
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα σε εξαρτήματα και φροντίζει για την τοποθέτηση των παραγγελιών που πρέπει να γίνουν στους προμηθευτές ώστε να διατηρείται πάντα το επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων
 • Διαχειρίζεται και επιλύνει προβλήματα που παρουσιάζονται στους πελάτες φροντίζοντας πάντα για την καλύτερη επίλυση και διαχείριση τους.

Το Άτομο

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σε θέματα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής εργασιακής πείρας με ευθύνη διαχείρισης ομάδας
 • Αρίστη γνώση και χρήση τεχνολογίας
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και συντονισμού ομάδας
 • Πολύ καΐλες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Αν σας ενδιαφέρει η θέση μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο https://www.humanasset.com/?p=13401

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Mechanical Engineers, jobs.