ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩN – ΔΠΠ/07/2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 20, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience 8 Years +
  • Position Manager
  • Industry for the position Oil & Energy
  • Company Vacancies on Behalf of Our Clients-KPMG Limited
Job Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εκ μέρους πελάτη μας, την Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικό και φιλόδοξο άτομο για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Προμήθειας και Πωλήσεων (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

Την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα Προμήθειας και Πωλήσεων Φυσικού Αερίου του Οργανισμού.

Την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου και της πώλησής του σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Οργανισμού για θέματα προμήθειας φυσικού αερίου (φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου) και τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων προμήθειας με προμηθευτές.

Τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Οργανισμού για θέματα εμπορίας φυσικού αερίου (φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου) και τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων πωλήσεων με αγοραστές.

Την επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων για ανάπτυξη και προώθηση της κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου.

Τη προώθηση εμπορικών συναλλαγών του Οργανισμού.

 Την διεξαγωγή συναντήσεων με υφιστάμενους ή/και πιθανούς πελάτες, με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου και τη διάδοση της ρήσης του.

Την ανάλυση της αγοράς φυσικού αερίου, με σκοπό τον καθορισμό των αναγκών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου, για κάλυψη τους.

Τη διεξαγωγή ερευνών, παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων στον τομέα της αρμοδιότητάς του, υποβολή σχετικών μελετών και εισηγήσεων στη Γενική Διεύθυνση.

Την έγκριση όρων και προδιαγραφών όλων των διαγωνισμών προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου.

Την έγκριση προκηρύξεων προμήθειας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ και τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης και υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

Την υποβολή εισηγήσεων προς τη Γενική Διεύθυνση και προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) για την εκτέλεση διαγωνισμών και για την υπογραφή συμβάσεων για προμήθειες και έργα άνω του ορίου εξουσιοδότησής του από το ΔΣ.

Το συντονισμό με τους υφιστάμενους και τη Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού.

Την ετοιμασία εκθέσεων προόδου και γενικού προγραμματισμού.

Την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, όπως αυτά είναι πιθανό να προκύψουν ή να του ανατεθούν από τη Γενική Διεύθυνση ή/και το ΔΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στη βιομηχανία πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εμπορικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς προμήθειας και εμπορίας καυσίμων. Η δεκαετής πείρα να περιλαμβάνει πενταετή τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας

Καλή γνώση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. (1), αποτελεί πλεονέκτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτητές πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.

Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Πρωτοβουλία.

Υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

ΌΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής

2. ΑΜΟΙΒΗ

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέσω διαδικτύου και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients (https://bit.ly/35Mkx3g) μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για την κάθε θέση που τους ενδιαφέρει.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Kατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης θα ζητηθεί από τους αιτητές να υποβάλουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα με αναφορά στην Επαγγελματική Εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης συνοπτικής περιγραφής καθηκόντων) και στα Ακαδημαϊκά Προσόντα, σε ηλεκτρονική μορφή.

Αντίγραφο του Πανεπιστημιακού Τίτλου (Bachelor’s), σε ηλεκτρονική μορφή.

Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού τίτλου (Master’s), σε ηλεκτρονική μορφή.

Αντίγραφο Ταυτότητας, σε ηλεκτρονική μορφή.

 

321089

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Sales, jobs.