Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών – Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 9, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Job Description

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών (ΔΛΥ).

Ο ΔΛΥ είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.  Ευθύνεται για την αποτελεσματική διεύθυνση των διοικητικών, λειτουργικών και γενικά όλων των (μη-κλινικών) υποστηρικτικών υπηρεσιών πάντοτε σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τη θέση στην ιστοσελίδα του Κέντρου http://www.bococ.org.cy/news/eykairiesergodotisis. Επίσης μπορούν να συζητήσουν με τον Γενικό Διευθυντή στο τηλέφωνο 22847302.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου και στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Λεωφόρος Ακροπόλεως 32
2006 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ: +357 22511870

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, jobs.