Διευθυντής Γραφείου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 31, 2019
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Office Manager
  • Company Εταιρεία
Job Description

Καινούργιο τουριστικό γραφείο στην Λεμεσό ζητά να προσλάβει διευθυντή γραφείου με τα ακόλουθα προσόντα:

1.    (i) είτε να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου σε θέματα τουρισμού και να έχει έναν τουλάχιστο χρόνο πείρα σε Γραφείο, ή (ii) είτε να είναι κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου και να έχει τρία τουλάχιστο χρόνια πείρα σε τουριστικό γραφείο, ή (iii) είτε vα είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και vα έχει επταετή τουλάχιστο υπηρεσία σε γραφείο τουρισμού ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία, σε τμήματα που ασχoλoύvται κύρια και άμεσα με τουριστικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες, και
2.    να γνωρίζει καλά μία τουλάχιστο γλώσσα από τις τουριστικά επικρατέστερες,
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το CV τους στο [email protected] και στο  [email protected]

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Advertising, Procurement Manager, Shipping, Tourism / Tourist Studies, jobs.