Διευθυντής Εστιατορίου – P Square Services Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 9, 2020
  • Apply Before: November 1, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Experience 3 Years
  • Position Manager
  • Industry for the position Hospitality
  • Company P Square Services Ltd
Job Description

Εστιατόριο στη Λεμεσό ψάχνει ενεργά να προσλάβει Διευθυντή Εστιατορίου για πλήρη απασχόληση.

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of HORECA employees, jobs.