Διευθυντής Αποθήκης και Διανομής, Λευκωσία – ΔΑΔ/6/2019

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 21, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 5 Years
 • Position Manager
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Food & Beverages
 • Company Human Asset Ltd
Job Description

Πελάτης μας, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων επιθυμεί να εμπλουτίσει την διευθυντική του ομάδα με ένα έμπειρο επαγγελματία στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης αποθήκης και διανομής.

Καθήκοντα θέσης

Ο κάτοχος της θέσης έχει την γενική ευθύνη της ομαλής λειτουργείας της αποθήκης καθώς και της διανομής των προϊόντων στους πελάτες.

Συγκεκριμένα, το άτομο αυτό θα:

 • φροντίζει για την ομαλή διεκπεραίωση της εισαγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών, αναλώσιμων καθώς και άλλων εισαγόμενων προϊόντων που η εταιρεία εμπορεύεται
 • συντονίζει και θα παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες
 • παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του τμήματος
 • συντονίζει και να οργανώνει την καθημερινή εργασίας του προσωπικού της αποθήκης και της διανομής (10-15 άτομα) διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή των καθηκόντων τους, την πλήρη αξιοποίηση τους καθώς και την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται
 • έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποθεμάτων διατηρώντας με ακρίβεια τα επιθυμητά επίπεδα
 • έχει την ευθύνη τήρησης όλων των διαδικασιών και κανονισμών ασφάλειας και υγείας
 • έχει την ευθύνη ορθής διατήρησης και καθαριότητας όλων των αποθηκευτικών χώρων

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, διοίκησης επιχειρήσεων και αλλού συναφή κλάδου
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής πείρας σε παρόμοια θέση εμπορικής εταιρείας
 • Γνώση και εμπειρία λειτουργίας WMS
 • Πολύ καλές ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων
 • Πολύ καλές ικανότητές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Ε αν σας ενδιαφέρει η θέση, πατήστε εδώ: https://www.humanasset.com/?p=12868 για να κάνετε την αίτηση σας.