Κενή Θέση Διευθυντή Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Υπουργείο Εσωτερικών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 8, 2020
  • Apply Before: May 29, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, Υπουργείο Εσωτερικών.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται     μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)     ή     μέσω     της     Κυβερνητικής     Διαδικτυακής     Διόδου     Ασφαλείας     (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 29 Μάϊου 2020 και ώρα 14:00.

2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(I)    Υπεύθυνος για –

(α) την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων ·
(β)     το συντονισμό και εποπτεία των Κλιμακίων της Υπηρεσίας στις Επαρχίες ·
(γ) την υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση σωστής πολιτικής και κριτηρίων και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής για τα διάφορα στεγαστικά σχέδια των εκτοπισθέντων.

(II)    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο ο οποίος περιλαμβάνει ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα:- Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες.
(2) Δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμη διοικητική πείρα από την οποία 5ετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονητικότητα και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:  

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i)    των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii)    οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5)    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα ή/και πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4.    Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 29 Μάϊου 2020 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων  Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Governmental / Europe / International Organizations, International Relations / Economists, Lawyers, Psychologists, Social / Political Sciences, jobs.