Διευθυντή/ντρια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης – METRON Energy Applications A.E

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 31, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Business Supplies and Equipment
 • Company METRON Energy Applications A.E
Job Description

Πελάτες μας, η Εταιρεία METRON Energy Applications A.E., εκ των μετόχων της κοινοπραξίας CPP – METRON CONSORTIUM LIMITED, που πρόσφατα ανέλαβε την ανέγερση υποδομών έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ζητά να προσλάβει Διευθυντή/ντρια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης της εταιρείας, με έδρα τη Λεμεσό.

1. Κύριες αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας στους τομείς της πρόσληψης, εκπαίδευσης, ανταμοιβής και επίλυσης εργασιακών θεμάτων.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης
 • Εφαρμογή της κείμενης εργατικής νομοθεσίας καθώς και της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τρίτους
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση όλων διοικητικών λειτουργιών της εταιρείας καθώς και των υλικοτεχνικών μέσων του προσωπικού.
 • Επικοινωνία της εταιρείας με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας
 • Ετοιμασία εκθέσεων προς την Διοίκηση

2. Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ανθρώπινου Δυναμικού, ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακές σπουδές με κατεύθυνση τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας της Κύπρου (και των κανόνων μισθοδοσίας)
 • Εκτεταμένη γνώση στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, όπως αμοιβές & παροχές, εκπαίδευσης & ανάπτυξης όπως και προσλήψεων
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και χειρισμού των εφαρμογών MS-Office
 • Δεκαετής εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Ηγετική προσωπικότητα με άριστες διοικητικές ικανότητες και επικοινωνίας

3. Έδρα και ωράριο

-Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό, με συχνές επισκέψεις στο έργο στο Βασιλικό.

-Το ωράριο θα συμφωνηθεί.

4. Αμοιβή και ωφελήματα

-Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο μηνιαίων απολαβών και φιλοδώρημα ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν.

5 . Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως, μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020, αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στον οίκο μας, μέσω e-mail: [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

«ΗR DIRECTOR» Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Αρ. Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας : 150

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Human Resources, International Relations / Economists, jobs.