Διευθυντή Αποθήκης – Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: July 8, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Position Manager
 • Industry for the position Supermarkets
 • Company Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ
Job Description

Η εταιρεία Mas Υπεραγορές που βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου ζητά Διευθυντή Αποθήκης που θα εργαστεί στο τμήμα παραλαβής παραγγελιών και διαχείρισης αποθήκης.

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης εργασία, χρήση περονοφόρου (forklift) και γνώση του προγράμματος WMS ABERON θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

 • Έλεγχος και παραλαβή επιστροφών εμπορευμάτων.
 • Διαχωρισμός παραγγελιών βάση τιμολογίων.
 • Συστηματικός έλεγχος αποθεμάτων και συντονισμός με Οικονομική Διεύθυνση για διόρθωση stocks στο WMS και ERP.
 • Συστηματικός έλεγχος και ενημέρωση προς την Διεύθυνση για αποθέματα stocks levels.
 • Καταμέτρηση αποθεμάτων της αποθήκης όταν κριθεί απαραίτητο από την Διεύθυνση της Εταιρείας.
 • Οργάνωση και έλεγχος του προσωπικού Αποθήκης.
 • Προσφέρεται πενθήμερη εργασία.
 • Ωράριο 08:00-17:00.
 • 13ος μισθός, ταμείο προνοίας και ευχάριστο περιβάλλον.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο: [email protected] μέχρι τις 13 Ιουλίου 2020 δηλώνοντας το όνομα της θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22015959 στην κυρία Χάρις Οικονομίδου.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Warehousemen, jobs.