ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 16, 2021
  • Apply Before: May 16, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company IΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Job Description

Αρ.Φακ.:  5.14.5.1

Αρ.Τηλ.:  22801151

 

16 Απριλίου 2021

 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

 

Διευθυντή Εφημερίδας           ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

                                     

                                     

Παρακαλείστε να δημοσιεύσετε  τη συνημμένη αγγελία στην έκδοση της εφημερίδας σας ημερομηνίας 17/4/2021.  Η  δημοσίευση  πρέπει να είναι  τρίστηλη Χ 3.

 

Ο σχετικός  λογαριασμός μαζί με αντίγραφο της εφημερίδας να  σταλεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Λογιστήριο, Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

 

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω οδηγίες δεν τηρηθούν, η Κυβέρνηση μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή.

 

 

 

(Ανδρέας Μιλτιάδου)

για  Αν. Διευθύντρια

Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

 

 

Κοιν.:   Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]

 

 

 

(Έντυπο Γ.Τ.Π. 5)

304687

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.