Διασώστης Πληρώματος Ασθενοφόρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 16, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Αρεταίειο Νοσοκομείο
Job Description

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά άτομο για κάλυψη μιας (1) κενής θέσης Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρου υπό τη μορφή πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος πιστοποιητικού Διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου
  • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
  • Κυκλικό ωράριο εργασίας

Επιπρόσθετα προσόντα :

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ολοκληρωμένο πακέτο παροχών σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30.09.2019, ώρα 12μμ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: [email protected] Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 200680

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ανδρέα Αβρααμίδη αρ. 55-57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία, τηλ: 22 200300 fax: 22 200301

www.aretaeio.com

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, Medical Representative, Nurses, jobs.