Διανομέας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 21, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Transportation
  • Company S.J. SERAPHIM Ltd
Job Description

Η S.J. SERAPHIM Ltd, εισαγωγέας & διανομέας ειδών Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Σχολικών και Καταναλωτικών Προϊόντων ζητά να προσλάβει Διανομέα, με βάση το Κέντρο Διανομής της Εταιρείας στα Λατσιά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κύριο καθήκον: Φόρτωση, Μεταφορά, Παράδοση και Έλεγχος παραγγελιών στους Πελάτες της Εταιρεία παγκύπρια, Εισπράξεις και συναφείς εργασίες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απολυτήριο Λυκείου / Ηλικία 25-40 ετών / Κάτοικος Λευκωσίας / Ευσυνείδητο και Εργατικό άτομο με καλή διαπροσωπική επικοινωνία. Εμπειρία 3 ετών σε παρόμοια θέση.

Κανονική Άδεια Οδηγού και Άριστο ιστορικό οδήγησης.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥ-ΠΕΜ 07:30 – 16:00 ΠΑΡ: 07:30-14:15 (σύνολο 36 ώρες/ εβδ.)

ΑΠΟΛΑΒΕΣΑναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά ή με φαξ μέχρι τις 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ».  Λόγω των μέτρων για την Πανδημία οι αρχικές συνεντεύξεις θα γίνουν τηλεφωνικώς.

Email: [email protected]
FAX: 22 57 31 00

S.J. SERAPHIM LTD

Τριπόλεως 48, 2235 Λατσιά
Τ.Θ. 25298, CY-1308 Λευκωσία
Τηλ: 22 20 30 30 Φάξ: 22 57 31 00

278009

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, jobs.