ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ – S. Stylianou Medisupplies Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 11, 2020
 • Apply Before: October 11, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Gender Male
 • Industry for the position Import and Export
 • Company S. Stylianou Medisupplies Ltd
Job Description

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατρικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, και με βασικό πελατολόγιο κλινικές, νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κτλ., ζητά για άμεση πρόσληψη ΔΙΑΝΟΜΕA για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, με έδρα το παράρτημα της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία, έλεγχος και φόρτωση/εκφόρτωση παραγγελιών πελατών.
 • Διανομή προϊόντων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.
 • Γενικά καθήκοντα τα οποία θα του ανατεθούν μέσα στα πλαίσια της ευρείας καθηκοντολογίας της θέσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοικοι Λευκωσίας.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Κατοχή άδειας οδηγού.
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, συνέπεια, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ευχάριστη προσωπικότητα.

Ωράριο Εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-13:00 & 15:00-18:00 (χειμώνα) / 16:00-19:00 (καλοκαίρι).

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ στο email [email protected] ή Φαξ: 25384540. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, jobs.