Διανομέας (Παγκύπρια)

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 12, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Transportation
  • Company Hartziotis Trading Co Ltd
Job Description

Η εταιρεία Hartziotis Trading Co Ltd, εισαγωγείς και διανομείς ποτών και τροφίμων, ζητά να προσλάβει Διανομέα με βάση τη Λευκωσία που θα εξυπηρετά τις ανάγκες της εταιρείας σε όλη την Κύπρο.

Καθήκοντα, Προσόντα & Εμπειρία

  • Φόρτωση παραγγελιών και παράδοση τους σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα
  • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμoια θέση είναι απαραίτητη.
  • Η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Θα προσφερθεί πολύ καλό πακέτο απολαβών (βασικός μισθός, 13ος, πενθήμερη εβδομάδα εργασίας) αναλόγως των προσόντων και της πείρας του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22610303. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22461090.