Διανομέας/Διαχειριστής αποθήκης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 4, 2019
  • Location cyprus, limassol
  • Experience 2 Years
  • Offered Salary €15,000 - €20,000
  • Gender Male
  • Industry for the position Wholesale
  • Company KIK TRADING LTD
Job Description

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης Mini Mall Stores και φούρνοι FORNETTI και PORTIOLI COFFEE HOUSE .

Βασικά Καθήκοντα:

– Διανομή παραγγελιών.

– Αντίληψη αναγκών.

– Διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.

– Διατήρηση πλανογράμματος εταιρείας.

 

Προσόντα:

– Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Εμπειρία σε παρόμοια θέση.

– Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

– Ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

* Προτεραιότητα σε υποψήφιους με επιπρόσθετο προσόν, επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαχείρισης αποθήκης.

 

Απολαβές:

– Πολύ καλές απολαβές με βασικό μισθό

– Προοπτική Ανέλιξης.

 

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.