Διανομέας – Delivery Driver

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 13, 2019
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Import and Export
  • Company Savero Trading Ltd
Job Description

Η Εταιρεία Savero Distributors Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να προσλάβει άτομo για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Διανομέας – Delivery Driver

Καθήκοντα & Προσόντα

  • Παράδοση παραγγελιών παγκύπρια
  • Καλή γνώση περιοχής και δρόμων
  • Επαγγελματική άδεια φορτηγού απαραίτητη
  • Φόρτωση και εκφόρτση εμπορευμάτων

Απολαβές

Αναλόγως πείρας και προσόντων

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, jobs.