Διανομέας – Cyprus Trading Corporation Plc

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 21, 2021
  • Apply Before: May 21, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Logistics and Supply Chain
  • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η Argosy Trading Company Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται με την εισαγωγή και εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Διανομέα, πλήρους απασχόλησης στο κέντρο διανομής στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

•Παράδοση παραγγελιών

•Εξυπηρέτηση πελατών

•Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από/στο όχημα διανομής

•Προστασία ποιότητας προϊόντων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Κάτοχος Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού

•Κάτοχος κάρτας ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

•Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 21 Μαΐου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

305097

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, jobs.