Διανομέας -UNISTAT

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 4, 2020
  • Apply Before: March 4, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Transportation
  • Company UNISTAT
Job Description

Η Εταιρεία UNISTAT LTD, προμηθευτής προϊόντων γραφείου σε εταιρικούς πελάτες (γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, κλπ) ζητεί για άμεση πρόσληψη ευσυνείδητο και δραστήριο άτομο για  μακρόχρονη και σταθερή απασχόληση ως Διανομέας (Delivery Person).

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (Delivery Person): μεταφορά και παράδοση εμπορευμάτων σε εταιρικούς πελάτες μας σε διάφορες πόλεις με εταιρικό όχημα, εισπράξεις, κλπ.

Απαραίτητα: Κάτοικος Λευκωσίας,  Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, Ηλικία 23-38 ετών, Άδεια Οδήγησης με εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη και άριστο ιστορικό οδήγησης,   Ευσυνείδητος και Εργατικός χαρακτήρας με καλή διαπροσωπική επικοινωνία, Στοιχειώδης γνώση Αγγλικής.

Προσφέρονται:
– Πολύ ικανοποιητικές απολαβές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ»

Email: [email protected]
FAX: 22 20 32 22

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, jobs.