Διανομέα – E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 23, 2020
 • Apply Before: December 11, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Logistics and Supply Chain
 • Company E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD
Job Description

ΔΙΑΝΟΜΕΑ 

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOU TRADING που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66%, αναζητεί μόνιμη θέση για διανομέα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διανομή παραγγελιών Παγκύπρια
 • Σωστή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων και τοποθέτηση αυτών σε προκαθορισμένο χώρο
 • Παροχή αρίστης εξυπηρέτησης στους πελάτες τηρώντας τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Μεριμνά για την ασφάλεια και προστασία της ποιότητας των προϊόντων
 • Ότι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σχετικό με την φύση της εργασίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Aπόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Απαιτείτε επαγγελματική άδεια φορτηγού
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε διανομή και αποθήκη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 11/12/2020.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
E. Neophytou Trading Co Ltd
Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία
Τηλ.: 22433685 Email: [email protected]
Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

268613

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Delivery Drivers, Drivers, Operations & Logistics, Operations Management, Warehousemen, jobs.